venerdì 18 novembre 2022

Maratona di Ravenna

 Stefano Chiavero alla Maratona di Ravenna! Bravissimo.